• Creditreform Rating AG

    Creditreform Rating AG

    Bratislava, 01.01.2015 

    Creditreform Rating AG je súčasťou celosvetovo aktívnej skupiny Creditreform. Sme jednou z vedúcich európskych ratingových agentúr. Objektivita, transparentnosť a nezávislosť sú základy nášho podnikania. Sme špecialisti na ohodnocovanie kreditných rizík. Ponúkame služby pre kapitálové spoločnosti ako aj poskytovateľov úverov vo forme ratingov a riešení risk manažmentu. Spoločnosti si prostredníctvom nášho ratingu zabezpečujú celosvetovo dôveru investorov a obchodných partnerov, využívajú riešenia outsourcingu pre kreditné procesy a spoliehajú sa na naše analýzy rizík. Investori, finančné inštitúcie a spoločnosti dôverujú našim analýzam a výsledkom pre risk manažment.

    Najvyššou prioritou našej práce je kvalita našich produktov a služieb. Už v roku  2009 sme boli akceptovaní ako ratingová agentúra inštitúciou  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) podľa nariadení  SolvV a Basel II pre bankový dohľad nad hodnoteniami rizík. Okrem toho sme podľa príslušného nariadenia EU č. 1060/2009 registrovaní ako EU-ratingová agentúra a našim produktom bilančný rating máme povolenie EZB-Ratingtool-Provider. Inštitucionálni investori využívajú naše ratingy podľa nariadení Solvency II pre poisťovníctvo.

    Stála vysoká kvalita a výpovedná hodnota našich ratingov nám zabezpečila akceptáciu u poskytovateľov úverov ako aj u samotných hodnotených firiem v Nemecku a v zahraničí. Ako Európska ratingová agentúra sme líder na trhu v oblasti ratingu stredných firiem / emitentov. Základom tohoto úspechu sú vysoké nároky na transparentnosť, objektivitu a spoľahlivosť, ktoré si sami kladieme a ktoré sú určené nariadeniami EU. Registračný proces vyžaduje od ratingových agentúr principiálne dôkaz, že ich analytici hodnotia kvantitatívne a kvalitatívne riziká a celý proces vypracovania ratingu je systematický. Nezávislosť, objektivita a systematické nasadenie ratingových metód sú popri finančnej stabilite agentúry dôležité kritéria pre registráciu. V rámci podrobného monitoringu procesov prostredníctvom príslušnej autority je naša ratingová aktivita kontinuálne sledovaná a analyzovaná. Pravdepodobnosť úpadku a migračné tabuľky dokumentujú kvalitu zverejnených ratingov. Poskytujeme ratingy pre rôzne príležitosti, cieľové skupiny a asset-triedy.

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter

Kontakt