Index bonity Creditreform

Index bonity je výsledkom komplexného posúdenia ekonomickej situácie spoločnosti. Objektívne informuje o miere rizika spolupráce s vybranou spoločnosťou a o miere pravdepodobnosti nezaplatenia Vašich faktúr. Hodnoty indexu bonity sa pohybujú medzi 100 až 600 bodmi. Čím vyššia je hodnota indexu bonity, tým vyššie je riziko obchodu a úpadku zákazníka.

Po komplexnom preverení firmy stanovíme pre každú hodnotenú spoločnosť úverový limit v eurách. Jedná sa o odporúčanie maximálne prípustnej hranice krátkodobého financovania firmy.

 

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter

Kontakt