FAQ

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky

 • Ako môžem objednať hospodársku informáciu?

  Ako môžem objednať hospodársku informáciu?

  Vyplnením online formuláru, telefonicky alebo zaslaním offline objednávky, ktorú nám môžete poslať e-mailom. V telefonickej alebo offline objednávke je potrebné firmu čo najpresnejšie špecifikovať, najlepšie uvedením IČO. Pri online objednávke vyberáte firmu priamo z našej databázy.

 • Aké sú ceny hospodárskych informacií?

  Aké sú ceny hospodárskych informacií?

  Ceny hospodárskych informácií závisia od termínu dodania hospodárskej informácie a od krajiny, z ktorej pochádza objednaná firma. Cenovú ponuku Vám pripravíme na požiadanie.

 • Existujú krajiny, z ktorých Creditreform neposkytuje hospodárske informácie?

  Existujú krajiny, z ktorých Creditreform neposkytuje hospodárske informácie?

  Neexistujú krajiny, z ktorých Creditreform neposkytuje hospodárske informácie o firmách. Pokiaľ sa jedná o destináciu, kde nie je kancelária Creditreform, dodajú report v obvyklej štruktúre zmluvné kancelárie.

 • Čo znamená inkaso pohľadávok?

  Čo znamená inkaso pohľadávok?

  Termín inkaso pohľadávok je obecne používaný pre vymáhanie pohľadávok tretej strany. Za tretiu stranu sa považuje veriteľ, ktorý pohľadávky nevymáha sám, ale na túto činnosť si najíma inkasnú agentúru. Creditreform sa špecializuje na správu pohľadávok – t.j. na realizáciu rýchlych a efektívnych postupov tak, aby pohľadávky veriteľov boli uhradené mimosúdnou cestou v čo najkratšom termíne.

 • Aké informácie potrebuje Creditreform na prevzatie inkasného konania?

  Aké informácie potrebuje Creditreform na prevzatie inkasného konania?

  V prvom rade musí veriteľ s Creditreformom uzatvoriť zmluvný vzťah (Zmluva o spolupráci, Mandátna zmluva, Objednávka služieb apod.). Ďalej je najmä za potreby: popis pôvodu pohľadávky (zmluva, objednávka, faktúra, apod.), údaje o dlžníkovi, výška a splatnosť pohľadávky.

 • Je možné postúpiť na vymáhanie iba jednu pohľadávku?

  Je možné postúpiť na vymáhanie iba jednu pohľadávku?

  Creditreform sa špecializuje na služby firmám, preto ponúkame pre firemných zákazníkov aj inkaso jednotlivých pohľadávok. Služby pre segment C2C (napr. pôžičky medzi fyzickými osobami, vymáhanie dlžného nájomného apod.) neposkytujeme.

 • Aké sú podmienky Creditreform pre vymáhanie pohľadávok?

  Aké sú podmienky Creditreform pre vymáhanie pohľadávok?

  Pre začiatok inkasného konania musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Pohľadávka musí byť po splatnosti.  To znamená, že termín splatnosti faktúr bol prekročený.
  • Dlžník musí byť v oneskorení a byť informovaný o tom, že jeho záväzok je v oneskorení.
  • Pohľadávka nesmie byť sporná. Creditreform preberá k inkasnému konaniu len také pohľadávky, ktoré neboli dôveryhodne spochybnené. Napríklad nesmie byť vopred známe, že dlžník reklamoval chybu diela alebo dodávky už pred postúpením pohľadávky k inkasu.

   

   

 • Je možné postúpiť na inkaso aj súdne riešené pohľadávky?

  Je možné postúpiť na inkaso aj súdne riešené pohľadávky?

  Pohľadávky, u ktorých už prebieha súdne konanie alebo ich má v správe exekútor Creditreform na inkaso nepreberá. Creditreform môže prevziať za špeciálnych podmienok tie pohľadávky, u ktorých existuje „titul“ (právoplatné súdne rozhodnutie) alebo prešli neúspešným exekučným procesom.

 • Čo je potrebné pre získanie prístupu k on-line službám Creditreform?

  Čo je potrebné pre získanie prístupu k on-line službám Creditreform?

  Prístup do databázy je možný len pre klientov Creditreform. Každý klient dostane heslo, na základe ktorého má do databázy Creditreform online prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Heslo môže mať aj viac pracovníkov z jednej spoločnosti.

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Kontakt