Mať plány je dobré, ale ešte lepšie je ich bezpečne uskutočniť…

Chcete si urobiť predstavu o ekonomickej situácii Vášho obchodného partnera?

Chcete zvýšit kreditné limity Vašich odberateľov?

Zvažujete, či s ponukou osloviť neznámu spoločnosť?

Pokiaľ áno, využite naše hospodárske informácie. V rozsahu a jazyku, aký si vyberiete, Vám dodáme komplexné a aktuálne údaje o spoločnosti, vrátane účtovných výkazov, finančných ukazovateľov, hodnotenia a medzinárodného skóringu. Všetky údaje budete mať k dispozícii online a to nielen o slovenských firmách, ale aj o firmách z ostatných krajín Európy.

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Kontakt