Bonitný certifikát CrefoCert

Vyššia prestíž pri vyjednávaní s obchodnými partnermi

 • Bonitný certifikát CrefoCert

  S Bonitným certifikátom CrefoCert máte možnosť okamžite prezentovať svoju dobrú ekonomickú situáciu a platobnú morálku. Metodika pre udelenie certifikátu CrefoCert je v súlade s postupmi spoločnosti Creditreform Rating AG ktorej ratingový nástroj schválila pre hodnotenie úverového rizika Európska centrálna banka.

  Certifikát v papierovej a elektronickej podobe môžete využiť na Vašich webových stránkach, pridať na hlavičkový papier firmy alebo vystaviť v kancelárii.

 • Kritéria certifikácie

  Kritéria certifikácie

  • Index bonity je do 250
  • výborná platobná morálka (subjekt nemá záväzky po splatnosti nad 30 dní, nemá dlhy v zdravotnej a sociálnej poisťovni, inkasné kancelárie nevymáhajú proti firme neuhradené záväzky)
  • pravdepodobnosť úpadku do 1%
  • ekonomická aktivita spoločnosti je viac ako 3 roky
  • výborná spolupráca s manažmentom (vedenie firmy poskytuje doplňujúce údaje k identifikácii úverových rizík na požiadanie alebo na základe písomnej žiadosti)
  • sú k dispozícii účtovné závierky za posledné ročné účtovné obdobie
  • k opakovanému prevereniu firmy dochádza v prípade fúzie, kedy je vlastník bonitného certifikátu nástupníckou spoločnosťou
 • Výhody bonitného certifikátu CrefoCert

  Výhody bonitného certifikátu CrefoCert

  • vďaka Bonitnému certifikátu sa zaradíte do elitného výberu firiem, ktoré splnili prísne kritériá certifikácie
  • medzinárodná platnosť Bonitného certifikátu
  • prostredníctvom Bonitného certifikátu preukazujete schopnosť úhrady Vašich záväzkov
  • zrýchľuje sa vyjednávanie s obchodnými partnermi a finančnými inštitúciami
  • vďaka medzinárodnej platnosti je jednoduchšie obchodovanie   s dodávateľmi a odberateľmi zo zahraničia
  • existenciu a platnosť certifikátu je možné kedykoľvek overiť v kancelárii Creditreform

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter

Kontakt