Index bonity Creditreform

Index bonity je výsledkom komplexného posúdenia ekonomickej situácie spoločnosti. Objektívne informuje o miere rizika spolupráce s vybranou spoločnosťou a o miere pravdepodobnosti nezaplatenia Vašich faktúr. Hodnoty indexu bonity sa pohybujú medzi 100 až 600 bodmi. Čím vyššia je hodnota indexu bonity, tým vyššie je riziko obchodu a úpadku zákazníka.

Po komplexnom preverení firmy stanovíme pre každú hodnotenú spoločnosť úverový limit v eurách. Jedná sa o odporúčanie maximálne prípustnej hranice krátkodobého financovania firmy.

 

© 2021 Federation of Creditreform Associations

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Kontakt