Nechcú Vám zákazníci zaplatiť? Obráťte se na nás!

Creditreform je kompetentný a kvalifikovaný partner pre inkaso pohľadávok nielen v Slovenskej republike, ale tiež kdekoľvek v zahraničí. K externej správe nám môžete postúpiť celé portfólio Vašich pohľadávok alebo nám zveríte len jednotlivých neplatičov. Pohľadávky vymáhame mimosúdne, súdne aj vrátane exekúcií voči dlžníkom po celom svete. Pohľadávka postúpená k inkasu musí byť po splatnosti a nemala by byť sporná.

 • Mimosúdne upomienkové konanie

  Mimosúdne upomienkové konanie

  Prioritou a hlavným cieľom je uprednostnenie mimosúdneho spôsobu vymáhania Vašich pohľadávok, ktorý je z hľadiska nákladov výhodnejší a zachováva korektný vzťah so zákazníkom.

  Zaistíme za Vás celý proces vymáhania – písomnou, telefonickou prípadne osobnou formou; vybavíme úhradu pohľadávky alebo zabezpečíme dohody o splátkach. V priebehu celého procesu zohľadňujeme informácie o solventnosti subjektu.

 • Postupy súdneho vymáhania

  Postupy súdneho vymáhania

  Vedľa mimosúdnych postupov vymáhania teda v prípade, že nie je pohľadávka zo strany dlžníka vyrovnaná, zaistíme vykonateľné rozhodnutie. Pokiaľ je pohľadávka sporná, sprostredkujeme Vám spoluprácu so špecializovanými právnymi zástupcami, ktorí na základe právnej analýzy navrhnú spôsob ďalšieho riešenia prípadu a po dohode s veriteľom môžu prevziať súdne riešenie pohľadávky. Inkasný servis doplňuje spolupráca so súdnymi exekútormi.

   

 • Hromadné inkaso nízkych pohľadávok

  Hromadné inkaso nízkych pohľadávok

  Pre klientov s pravidelným množstvom nízkych pohľadávok ponúka Creditreform plne automatizovaný proces hromadnej správy pohľadávok. Inkasný software Creditreform umožňuje rýchle prispôsobenie sa požiadavkám klienta a efektívne spracovanie prakticky neobmedzeného počtu pohľadávok.

 • Inkaso pohľadávok v zahraničí

  Inkaso pohľadávok v zahraničí

  Súdne a mimosúdne inkaso zabezpečuje Creditreform aj v zahraničí, kde  spolupracuje  s celosvetovou sieťou kancelárií Creditreform, partnerskými subjektami a právnymi zástupcami, ktorí sú špecializovaní na vymáhanie pohľadávok v svojej krajine.

 • Dohľad nad pohľadávkami s exekučným titulom

  Dohľad nad pohľadávkami s exekučným titulom

  Sledujeme Vaše pohľadávky s vykonateľným rozhodnutím. Konáme tak dokiaľ Váš dlžník nezaplatí, v prípade potreby až po dobu 10 rokov.

   

Creditreform s.r.o.

Záhradnícka 75

SK-821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 330 563 72

info@creditreform.sk

https://www.creditreform.sk

https://www.e-creditreform.sk

IC: 51 945 860

Na stiahnutie

Zaslanie pohľadávky k inkasu tu

  © 2021 Federation of Creditreform Associations

  Creditreform s.r.o.

  Záhradnícka 75

  SK-821 08 Bratislava

  Tel.: +421 2 330 563 72

  info@creditreform.sk

  https://www.creditreform.sk

  https://www.e-creditreform.sk

  IC: 51 945 860

  Kontakt